Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod
Registrace

Přístupové údaje potřebné pro práci s Vyhledávačem můžete zdarma získat ZDE.

 

Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV)

— Kategorie: ,

Úvod do historie a funkcí oborové brány KIV

Oborová brána KIV umožňuje prohledat z jednoho místa více databází a snaží se usnadnit cestu k získání dokumentu.

KIV je určena především pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, učitelů a studentů oboru Knihovnictví a informační věda. Je součástí služeb Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a je virtuálně spojena s portálem Knihovnického institutu Informace pro knihovny. Úloha oborové brány je v tomto spojení dvojí:

  • Umožnit paralelní vyhledávání informací z databází v oblasti knihovnictví a informační vědy (KIV), dále z významných oborových portálů.
  • Být ukazatelem cesty k vybraným dokumentům zveřejněným na WWW a katalogizovaným v jedné ze zařazených databází, konkrétně v databázi KKL.

Databáze KKL (Knihovna knihovnické literatury) je spravována Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a představuje katalog Knihovny knihovnické literatury, analytické záznamy článků z českého odborného tisku, záznamy cestovních zpráv apod.
Záznamy dokumentů vybraných z WWW jsou v KKL seskupeny do tzv. dílčí báze KIV, kterou lze také prohlížet pomocí kategorií Konspektu (viz funkce Prohlížení KKL)
Do oborové brány jsou k vyhledávání vybírány zdroje, které tematicky patří do jádra oboru. Literaturu z příbuzných a hraničních oborů lze prostřednictvím brány nalézt jen v omezené míře, a to jen tehdy, jedná-li se o průnik s tématikou knihovnictví a informační věda. Výjimky jsou dány záběrem zapojených databází. Především báze KKL má, vzhledem ke svým funkcím, definován širší záběr.
Prostředky oborové brány usnadňují i získání tradičních dokumentů, a to použitím funkce přidaných služeb SFX.
Brána KIV vznikla jako součást projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu : koordinace, hudba, knihovnictví a informatika na kterém spolupracovaly Národní knihovna ČR a Univerzita Karlova v Praze. Cílem projektu bylo připravit metodiku tvorby českých oborových bran navazujících na JIB. Na přípravě KIV se podílel Knihovnický institut Národní knihovny a Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Univerzity Karlovy v Praze.

Od konce roku 2006 oborová brána slouží odborné veřejnosti. Oborová brána KIV je nadále podporována finančním příspěvkem Ministerstva kultury v rámci projektů VISK 8B - Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány (r. 2013).

Některé zahraniční licencované zdroje (konkrétně databáze LISA a LISS) jsou pořízeny jako výsledek projektu LR1308 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu "Informace - základ výzkumu.

I v plném provozu je oborová brána KIV stále rozvíjena. Pomůže nám, když nám sdělíte své připomínky.

19.11.07 (aktualizováno 9.12.08)

Akce dokumentů